Güler Ertan – Bülent Erutku – Açıklamalı Fotoğraf Terimleri Sözlüğü