Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi – Levend Kılıç