Korumalı: Seyit Ali Ak – Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Fotoğrafı